Bazylika Metropolitalna
Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Lwów - Plac Katedralny 1

 • Polish (Poland)
 • Ukrainian (UA)
 • English (United Kingdom)

Róże Różańcowe

Róża Różańcowa - to wspólnota, do której należy 20 osób i jaka odpowiada na wołanie Jezusa i Maryi: "Czuwajcie i módlcie się". Codzienną modlitwą Róż Różańcowych jest odmawianie i rozważanie tajemnic Różańca Świętego. Każdego dnia każdy odmawia jedną tajemnicę Różańca w wyznaczonych przez Papieża intencjach, jakie zmieniają się każdego miesiąca. Kiedy każdy członek Róży odmawia swoją tajemnicę, to powoduje, że każdego dnia są odmawiane 4 części Różańca Świętego. Ta modlitwa łączy nie tylko członków Róży w jedno, ale i cały świat, za którym wstawiamy się w tej modlitwie, ponieważ dla Boga nie ma granic. Przez ręce Matki Najświętszej powierzamy Dobremu Bogu nasze codzienne sprawy, bóle i intencje całego świata. W 1974 r. przy ks. R. Kiernickim w Katedrze działały 2 Róże Różańcowe. W 1999 r. kiedy na parafię przychodzi ks. Michał Bajcar, stworzono jeszcze 3 Róże. 2000 - 2001 r. działały 2 Róże Pierwszokomunijne; 1 - dziecięca, 1 - ministrantów i 4 chorążańskie. W 2003 r. były 24 Róże Różańcowe. Obecnie mamy 15 Róż, wśród których dwie młodzieżowe.

Modlitwa

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego, biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich - teraz i w godzinę śmierci mojej - wspierała mnie swoją pomocą. Amen.

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego, ześlij teraz Ducha Świętego na ziemię i spraw by Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i uchronił ich od upadku, nieszczęścia i wojny. Daj aby Maryja, Pani i Królowa wszystkich narodów była i naszą orędowniczką. Amen.

Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj
transmisja Youtube

Dzisiaj w kościele:

Msze święte:

 • 7:00 Msza św. w języku polskim
 • 8:00 Msza św w języku łacińskim
 • 9:00 Msza św. w języku ukraińskim
 • 10:15 Msza św. w języku polskim (dla dzieci)
 • 11:30 Msza św. w języku polskim (suma)
 • 13:00 Msza św. w języku polskim
 • 15:00 Msza św. w języku angelskim
 • 17:30 Nieszpory
 • 18:00 Msza św. w języku polskim (dla młodzieży)