logo eng  Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

 • Polish
 • Ukrainian
 • English

Chorążanki

W naszej parafii dziewczęta i młodzieńcy nadal podtrzymują długoletnią tradycję pięknej posługi chorążańskiej. Wprawdzie na chwilę obecną jest ich już tylko kilkanaście osób, jednak z wielką odpowiedzialnością systematycznie „trzymają" chorągwie na Mszach św. według określonego harmonogramu.

Na czele grupy chorążańskiej stoi Ania Firman, natomiast duszpasterską pieczę roztacza ks. Rafał. Chorążanki i chorążanie posiadają odpowiednie stroje, które zakładają pełniąc swoją posługę. Ich trosce powierzone są chorągwie, które wraz ze zmianą okresów liturgicznych ulegają drobnym zmianom. Z tą posługą związane są ściśle ustalone zasady, które szczegółowo określają sposób noszenia, trzymania i „kłaniania" chorągwi.

Do grona grupy chorążańskiej mogą należeć jedynie niezamężne dziewczęta, oraz młodzieńcy (nie ma zastrzeżeń związanych z ich stanem cywilnym).

Zachęcamy chłopców i dziewczęta powyżej czternastego roku życia do włączenia się w to piękne dzieło.

Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj

Today in the church:

 • 7:00 am Holy Mass in Polish
 • 8:00 am Holy Mass in Latin
 • 9:00 am Holy Mass in Ukrainian
 • 10:15 am Holy Mass in Polish (for children)
 • 11:30 am Holy Mass in Polish (main)
 • 1:00 pm Holy Mass in Polish
 • 3:00 pm Holy Mass in English
  • 5:30 pm Vespers
  • 6:00 pm Holy Mass in Polish (for youth)