logo eng  Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

 • Polish
 • Ukrainian
 • English

Volunteering

W naszej parafii po wielu przygotowaniach rozpoczął działalność wolontariat. Swoim zasięgiem obejmuje współpracę z Domowym Hospicjum Dziecięcym oraz fundacją Dajmy Nadzieję. Swoją opieką obejmuje chore dzieci, osoby w podeszłym wieku, chore i samotne.

Do zadań wolontariatu należy również organizacja pomocy materialnej: żywność, odzież, lekarstwa systematyczne odwiedzanie i pomoc najbardziej potrzebującym, a także okolicznościowe akcje z okazji świąt i innych ważnych momentów. Nic nie zastąpi też samej obecności, dobrego słowa, życzliwego uśmiechu i zainteresowania osobie potrzebującej. To wszystko niesie wolontariat i wolontariusze. Jeśli tylko chcesz, możesz zostać jednym z nas.

Zapraszamy!

https://www.facebook.com/fundacja/?eid=ARDmWSYl38tQZHXx0OhDgMfOnWXf_QqSNHcdPgKsGcMDHjfDWMD0QTajRM1q5ThEhHR7vmFa-FUU7nFn

Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj

Today in the church:

 • 7:00 am Holy Mass in Polish
 • 8:00 am Holy Mass in Latin
 • 9:00 am Holy Mass in Ukrainian
 • 10:15 am Holy Mass in Polish (for children)
 • 11:30 am Holy Mass in Polish (main)
 • 1:00 pm Holy Mass in Polish
 • 3:00 pm Holy Mass in English
  • 5:30 pm Vespers
  • 6:00 pm Holy Mass in Polish (for youth)