Bazylika Metropolitalna
Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Lwów - Plac Katedralny 1

 • Polish (Poland)
 • Ukrainian (UA)
 • English (United Kingdom)

Legion Maryi

Początki ruchu

W Dublinie 7 września 1921 roku, w wigilię Narodzenia Matki Bożej, młody pracownik ministerstwa finansów, Frank Duff (1889-1980) zorganizował spotkanie w grupie około 15 osób, aby wspólnie poszukiwać nowej i skutecznej formy apostolstwa. Wszyscy najpierw wezwali Ducha ¦świętego, następnie odmówili różaniec i postanowili, że będą chodzić po dwie osoby na wzór Apostołów, aby odwiedzać chorych. Obiecali też, że będą się spotykać wszyscy wspólnie w każdym tygodniu.

Takie były początki Legionu Maryi, który od tamtej pory zachował formę działania, – czyli wspólną modlitwę, pracę apostolską dobrze określoną i cotygodniowe spotkania. I w takiej też formie rozprzestrzenił się po całym świecie, a cechą zasadniczą ruchu jest głęboka ufność jego członków w obecność i działanie ewangelizacyjne Matki Bożej.

Duchowość Legionu

Legion Maryi to międzynarodowy ruch katolicki zrzeszający świeckich, którzy współpracują w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Członkowie tego ruchu prowadzą apostolstwo przez kontakt osobisty zwłaszcza wobec osób najbardziej oddalonych od Kościoła. Odwiedzają chorych w domach i szpitalach, przygotowują do sakramentów św. dzieci i dorosłych, propagują prasę i literaturę katolicką. Duszpasterz nie zawsze może dojść do pewnych środowisk, albo wprost jest osobą niemile widzianą, dlatego tam idą legioniści. W czasie odwiedzin apostolskich legioniści zachęcają do wspólnej modlitwy i rozdają Cudowne Medaliki. Legion Maryi nie jest oparty na spontaniczności, lecz na posłuszeństwie, które jest najwyższą formą miłości.

Duchowość Legionu opiera się na wierze we współdziałanie Ducha ¦świętego i Najświętszej Maryi Panny, Jego Oblubienicy w dziele odkupienia i szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Legioniści oddają się Matce Bożej, aby pomagać Jej w spełnianiu misji Matki Kościoła, by dawać życie coraz to nowym członkom Ciała Chrystusa i walczyć z „odwiecznym wrogiem", który chce oderwać ludzi od Boga. W swoim apostolacie legioniści uważają się za pomocników Królowej Apostołów i poprzez wewnętrzną więź z Nią pragną być uległymi natchnieniom Ducha ¦świętego, który dokonuje dzieła ewangelizacji.

Działa jak armia

Nazwa ruchu może wydawać się archaiczna i zupełnie nie na nasze czasy. Legion Maryi jest jednak uformowany jak armia. Jego wzorem jest armia starożytnego Rzymu, od której wzięto nazwę i podział organizacyjny. Cotygodniowe spotkania, ze względu na charakter działalności, są zamknięte. Po modlitwie składane są sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmuje się dalsze zadania na kolejny tydzień. Legioniści zobowiązani są do całkowitej tajemnicy i każdy ma prowadzić notatnik. Zadania może wyznaczać tylko duszpasterz. Znakiem ruchu jest vexillium, wzorowany na proporcach rzymskich legionów, tylko na miejscu orła rzymskiego jest gołębica, symbol Ducha Świętego, a na poprzecznej tabliczce napis „Legio Mariae", poniżej znajduje się wizerunek Niepokalanej.

Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj
transmisja Youtube

Dzisiaj w kościele:

Msze święte:

 • 7:00 Msza św. w języku polskim
 • 8:00 Msza św w języku łacińskim
 • 9:00 Msza św. w języku ukraińskim
 • 10:15 Msza św. w języku polskim (dla dzieci)
 • 11:30 Msza św. w języku polskim (suma)
 • 13:00 Msza św. w języku polskim
 • 15:00 Msza św. w języku angelskim
 • 17:30 Nieszpory
 • 18:00 Msza św. w języku polskim (dla młodzieży)