Bazylika Metropolitalna
Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Lwów - Plac Katedralny 1

 • Polish (Poland)
 • Ukrainian (UA)
 • English (United Kingdom)

LIST BISKUPÓW KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI NA UKRAINIE O SYTUACJI WOKÓŁ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie!

Słowami tej modlitwy Kościół z ufnością zwraca się do Pana, aby chronił nas przed kataklizmami, głodem, pożarami, wojnami, a także przed powietrzem, morem – to znaczy przed masową zaraźliwą chorobą. Właśnie tym słowem chrześcijanie opisywali różne epidemie średniowiecza. W obliczu epidemii koronawirusa (COVID-19) zachęcamy i apelujemy do Tego, który jest Dawcą Życia. Niech nasze oczy i serca będą skierowane w górę, skąd nasza pomoc przyjdzie, bo nasza pomoc pochodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię (por. Ps. 121).

W związku z możliwym wprowadzeniem ogólnej kwarantanny w całej Ukrainie chcielibyśmy Was poinformować i zachęcić do następujących kroków:

 1. 1.Modlitwa do Pana. Niech modlitwa o ustanie epidemii koronawirusa i wspomniane powyżej suplikacje zostaną odśpiewane w naszych świątyniach po końcowym błogosławieństwie po każdej Mszy Świętej. W naszych osobistych i wspólnych modlitwach pamiętajmy przede wszystkim o chorych i pracownikach służby zdrowia, którzy walczą z tą chorobą.
 2. 2.Niebezpieczeństwo śmierci powoduje, że każda osoba zastanawia się nad własnym życiem. Niech ten okres będzie sprawdzianem sumienia i okazją do pokuty, szczególnie w Sakramencie Pojednania i Pokuty (prosimy kapłanów o dodatkowe środki bezpieczeństwa podczas spowiedzi).
 3. 3.Podczas prawdopodobnego wybuchu epidemii nie traćmy Chleba Życia – Eucharystii. Aby ograniczyć możliwość choroby i jednocześnie nie odmawiać uczestnictwa w Eucharystii, postanawiamy:
 • W razie potrzeby zwiększyć liczbę Mszy Świętych, aby na każdej mogło być mniej osób.
 • Opróżnić kropielnice przy wejściu do świątyni z wody święconej.
 • Wierni powinni starać się zachować bezpieczną odległość między sobą.
 • W okresie kwarantanny „znak pokoju” przekazujmy przez ukłon lub skłon głowy bez uścisku dłoni.
 • Należy zwiększyć bezpieczeństwo wiernych, będących w grupie największego ryzyka (dzieci i osoby starsze, a także chorych). Takie osoby zachęca się do pozostania w domu, modlitwy i przyłączenia się do liturgii Kościoła przy pomocy Radia Maria i Telewizji Wiecznego Słowa (EWTN) w okresie kwarantanny, duchowo przyjmując Komunię Świętą.
 • Jest absolutnie niedopuszczalne, aby chory na własne ryzyko i ryzyko innych przyszedł, aby modlić się wspólnie w kościele! Osobom takim należy zapewnić możliwość otrzymywania Świętych Sakramentów w domu, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i aby zapobiec możliwemu zarażeniu.
 • W tym okresie zachęcajmy siebie i naszych kapłanów do większej bezinteresowności w służeniu chorym, wpatrując się w heroizm świętych, takich jak św. Karol Boromeusz czy św. Alojzy Gonzaga.

 

 1. 4.Nie poddawajmy się panice i postępujmy zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Zdrowia i innych ministerstw. Pamiętajmy o słowach z Księgi Syracha: Czcij lekarza czcią należną dla jego posługi, ponieważ i jego stworzył Pan (Syr 38: 1).

W Księdze Wyjścia czytamy takie słowa:

Kiedy będziesz posłuszny głosowi Pana, Boga twojego, i czynić, co się Jemu podoba, i będziesz przestrzegał Jego przykazań oraz wszystkich Jego nakazów, nie ukarzę cię żadną z tych plag, którymi nawiedziłem Egipt:  ja Pan, twój uzdrowiciel (Wj 15.26).

 

Niech miłosierny Pan objawi się jako nasz Uzdrowiciel, a my jeszcze bardziej nawrócimy się do Niego!

N. 6/2020

 

Biskupi Kościoła rzymsko-katolickiego na Ukrainie

 

Dodatek

 

 

 

 

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE 

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, / aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń / i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. / Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, / do których koronawirus już dotarł. / Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, / pociesz ich rodziny. / Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, / inspiruj i błogosław tym, / którzy starają się opanować sytuację. / Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, / czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, / ale ufamy Tobie/, udziel nam pokoju i zdrowia. / Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, / prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. / Amen.

 

Święty Sebastianie, módl się za nami!

Święta Franciszko Rzymianko, módl się za nami!

Święty Rochu, módl się za nami!

Święta Rozalio, módl się za nami!

Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami!

Święty Eugeniuszu de Mazenod, módl się za nami!

Błogosławiona Marto Wiecka, módl się za nami!

 

 

Śpiew Suplikacji

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Zachowaj nas Panie.

My grzeszni ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas Panie.

 

„Modlitwa jako instrument zwalczania lęku”

     „Modlitwa jako instrument zwalczania lęku” - pod takim tytułem 10 marca w naszej bazylice miało miejsce wielkopostne spotkanie duchowe z bp Edwardem Kawą. Odbyło się ono w ramach cyklu spotkań z biskupami miasta w okresie Wielkiego Postu.

 

Nałożenie Szkapleża

Dzisiaj w naszej parafii gościliśmy ojców Karmelitów Bosych z Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie – o. Józefa i o. Maksymiliana. Dziękujemy im za posługę słowa i za przyjęcie chętnych do Szkaplerza świętego.

Przywileje noszących Szkaplerz:

 1. 1.Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym nie zostanie potępiony.
 2. 2.Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.
 3. 3.Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz święty i zachowuje czystość według stanu, zostanie wyprowadzony(a) z czyśćca osobiście przez Matkę Bożą w pierwsza sobotę po swej śmierci.
 4. 4.Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem Karmelitańskim i maja udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach, postach itp.

Obowiązki noszących Szkaplerz:

 1. 1.Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
 2. 2.Dniem i nocą nosić na sobie Szkaplerz.
 3. 3.Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza (zazwyczaj Pod Twoją Obronę).
 4. 4.Czynić dobrze bliźnim.
 

Środa Popielcowa

         Zwyczaj posypywania głów popiołem ma w Kościele tradycję sięgającą V wieku. Na początku Wielkiego Postu ci, którzy popełnili ciężkie grzechy wyznawali je biskupowi, a on włączał ich do tak zwanego „stanu pokutników”. Po wyznaniu grzechów wyprowadzano ich z kościoła, co miało symbolizować wypędzenie Adama i Ewy z Raju.Przed świątynią ubierano ich w szaty pokutne, które mieli nosić przez cały Post i posypywano ich głowy popiołem.

Popiół to resztki po czymś, co przestało istnieć. Z prochu ziemi zostaliśmy utworzeni i na proch po śmierci się obracamy.

Posypanie głów popiołem przypomina nam, że wszystko doczesne przemija i warto się skupić na rzeczach ważniejszych. Wielki Post to czas rewizji naszych priorytetów.

 

Obchody 76. rocznicy zbrodni w Hucie Pieniackiej

     W sobotę, 22 lutego br. w Bazylice Archikatedralnej we Lwowie została odprawiona Msza święta w intencji ofiar w 76-ą rocznicę zbrodni w Hucie Pieniackiej. Mszy z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych Polski, między innymi Sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Dziedziczaka, Małgorzaty Gosiewskiej - Wicemarszałka Sejmu, Jana Józefa Kasprzyka - Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Konsula generalnego RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz, Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego, prezesa Stowarzyszenia Huta Pieniacka Małgorzaty Gośniowskiej-Koli, Zastępcy prezesa IPN Krzysztofa Szwagrzyka oraz rodzin ofiar, przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji Lwowskiej Edward Kawa. Po nabożeństwie głos zabrali dostojni uczestnicy uroczystości żałobnych.

 

Strona 16 z 18

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>
Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj
transmisja Youtube

Dzisiaj w kościele:

Msze święte:

 • 7:30 Msza św. w języku polskim
 • 10:00 Msza św. w języku polskim
 • 17:30 Msza św. w języku ukraińskim
 • 18:30 Msza św. w języku polskim