logo eng  Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

  • Polish
  • Ukrainian
  • English

The Living Rosary

Róża Różańcowa - to wspólnota, do której należy 20 osób i jaka odpowiada na wołanie Jezusa i Maryi: "Czuwajcie i módlcie się". Codzienną modlitwą Róż Różańcowych jest odmawianie i rozważanie tajemnic Różańca Świętego. Każdego dnia każdy odmawia jedną tajemnicę Różańca w wyznaczonych przez Papieża intencjach, jakie zmieniają się każdego miesiąca. Kiedy każdy członek Róży odmawia swoją tajemnicę, to powoduje, że każdego dnia są odmawiane 4 części Różańca Świętego. Ta modlitwa łączy nie tylko członków Róży w jedno, ale i cały świat, za którym wstawiamy się w tej modlitwie, ponieważ dla Boga nie ma granic. Przez ręce Matki Najświętszej powierzamy Dobremu Bogu nasze codzienne sprawy, bóle i intencje całego świata. W 1974 r. przy ks. R. Kiernickim w Katedrze działały 2 Róże Różańcowe. W 1999 r. kiedy na parafię przychodzi ks. Michał Bajcar, stworzono jeszcze 3 Róże. 2000 - 2001 r. działały 2 Róże Pierwszokomunijne; 1 - dziecięca, 1 - ministrantów i 4 chorążańskie. W 2003 r. były 24 Róże Różańcowe. Obecnie mamy 15 Róż, wśród których dwie młodzieżowe.

Modlitwa

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego, biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich - teraz i w godzinę śmierci mojej - wspierała mnie swoją pomocą. Amen.

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego, ześlij teraz Ducha Świętego na ziemię i spraw by Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i uchronił ich od upadku, nieszczęścia i wojny. Daj aby Maryja, Pani i Królowa wszystkich narodów była i naszą orędowniczką. Amen.

Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj

Today in the church:

Schedule of Liturgies

  • 7:30 am Holy Mass in Polish
  • 10:00 am Holy Mass in Polish
  • 5:30 pm Holy Mass in Ukrainian
  • 6:30 pm Holy Mass in Polish