logo eng  Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

 • Polish
 • Ukrainian
 • English

Legal Assistance

Godziny urzędowania:

Podczas wakacji nie ma dyżuru prawnego!

 • wtorek godz. 18.30 – 20.00
 • czwartek godz. 18.30 – 20.00

Poradnictwo Prawne udziela porad w kancelarii parafialnej (wejście od strony kaplicy Boimów)

Poradnictwo Prawne udziela pomocy osobom, które nie uzyskują jej w innych organizacjach, ani nie potrafią samodzielnie rozwiązać problemów prawnych.

Bezpłatna pomoc prawna udzielana przez osoby zatrudnione w Poradnictwie Prawnym polega w szczególności na:

 • Udzielaniu porady prawnej lub informacji w sprawach dotyczących życia codziennego, w tym w sprawach mieszkaniowych, w zakresie prawa pracy, sprawy z zakresu umów konsumenckich,
 • Udzielaniu porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia.

Poradnictwo prowadzone jest przez dwie osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze. Pomoc prawną świadczą w języku polskim oraz ukraińskim.

Porady prawne udzielane są zgodnie z zasadami:

 1. Bezpłatności
  Świadczone przez Poradnictwo porady są całkowicie bezpłatne.
 2. Dostępności dla każdego potrzebującego pomocy
  Każda osoba może uzyskać pomoc uwzględniającą jej potrzeby i możliwości.
 3. Bezstronności
  Doradca udzielając porady nie kieruje się własnymi przekonaniami, opiniami i wartościami, nie ocenia klienta i jego działań.
 4. Poufności
  Zapewniamy zachowanie tajemnicy o zakresie udzielonych informacji
 5. Niezależności
  Poradnictwo Prawne udzielając porad nie kieruje się interesem kogokolwiek, tylko dobrem samego klienta.
 6. Aktualności i rzetelności informacji
  Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
 7. Samodzielności klienta
  Doradca nie może podejmować decyzji za klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru.
Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj

Today in the church:

Schedule of Liturgies

 • 7:30 am Holy Mass in Polish
 • 10:00 am Holy Mass in Polish
 • 5:30 pm Holy Mass in Ukrainian
 • 6:30 pm Holy Mass in Polish