logo eng  Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

 • Polish
 • Ukrainian
 • English

Regulamin zwiedzania katedry lwowskiej

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Godziny otwarcia Katedry Lwowskiej dla zwiedzających:
  1. poniedziałek – sobota: 8:30 – 17.00
  2. niedziele i święta: 14:00 – 17:30
   Podczas trwania nabożeństw i 30 minut przed ich rozpoczęciem nie ma możliwości zwiedzania.
 2. W związku z okresowymi pracami konserwatorskimi prowadzonymi na terenie Katedry Lwowskiej, Parafia Archikatedralna zastrzega sobie prawo do jej okresowego zamknięcia dla ruchu turystycznego.

INFORMACJE PORZĄDKOWE

 1. Zwiedzając Katedrę Lwowską należy:
  1. zachować ciszę
  2. wyłączyć telefony komórkowe
  3. mieć godny strój (zakryte ramiona i plecy).
 2. W Katedrze obowiązuje zakaz:
  1. zwiedzania podczas trwania nabożeństw i 30 minut przed ich rozpoczęciem
  2. robienia zdjęć z lampą błyskową
  3. spożywania posiłków i napojów, żucia gum
  4. wprowadzania zwierząt
  5. wygłaszania wykładów, prowadzenia zajęć szkolnych lub akademickich bez zgody proboszcza Katedry
  6. noszenia nakryć głowy przez mężczyzn.
 3. Zabrania się wstępu do Katedry Lwowskiej osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania i normy bezpieczeństwa oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach sakralnych.
 4. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez Straż Katedralną.
 5. Sprzątanie Katedry odbywa się w godz. od 14.00 do 15.00 – w tym czasie Katedra jest zamknięta.

REGULAMIN DLA GRUP

 1. Grupę zorganizowaną tworzy co najmniej 8 osób i opiekunowie.
 2. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie.
  Do ich obowiązków należy:
  1. dbanie o bezpieczeństwo grupy
  2. zwracanie uwagi na kulturę osobistą grupy
  3. stosowanie się do poleceń Straży Katedralnej.
 3. Przewodnik powinien posiadać identyfikator zawieszony w widocznym miejscu.
 4. Przewodnik powinien stosować się do poleceń Straży Katedralnej.
 5. Przewodnik odpowiada za zachowanie i kulturę osobistą osób, które są przez niego oprowadzane po Katedrze Lwowskiej.
Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj

Today in the church:

Schedule of Liturgies

 • 7:30 am Holy Mass in Polish
 • 10:00 am Holy Mass in Polish
 • 5:30 pm Holy Mass in Ukrainian
 • 6:30 pm Holy Mass in Polish