logo eng  Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

  • Polish
  • Ukrainian
  • English

Legion of Mary

Początki ruchu

W Dublinie 7 września 1921 roku, w wigilię Narodzenia Matki Bożej, młody pracownik ministerstwa finansów, Frank Duff (1889-1980) zorganizował spotkanie w grupie około 15 osób, aby wspólnie poszukiwać nowej i skutecznej formy apostolstwa. Wszyscy najpierw wezwali Ducha ¦świętego, następnie odmówili różaniec i postanowili, że będą chodzić po dwie osoby na wzór Apostołów, aby odwiedzać chorych. Obiecali też, że będą się spotykać wszyscy wspólnie w każdym tygodniu.

Takie były początki Legionu Maryi, który od tamtej pory zachował formę działania, – czyli wspólną modlitwę, pracę apostolską dobrze określoną i cotygodniowe spotkania. I w takiej też formie rozprzestrzenił się po całym świecie, a cechą zasadniczą ruchu jest głęboka ufność jego członków w obecność i działanie ewangelizacyjne Matki Bożej.

Duchowość Legionu

Legion Maryi to międzynarodowy ruch katolicki zrzeszający świeckich, którzy współpracują w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Członkowie tego ruchu prowadzą apostolstwo przez kontakt osobisty zwłaszcza wobec osób najbardziej oddalonych od Kościoła. Odwiedzają chorych w domach i szpitalach, przygotowują do sakramentów św. dzieci i dorosłych, propagują prasę i literaturę katolicką. Duszpasterz nie zawsze może dojść do pewnych środowisk, albo wprost jest osobą niemile widzianą, dlatego tam idą legioniści. W czasie odwiedzin apostolskich legioniści zachęcają do wspólnej modlitwy i rozdają Cudowne Medaliki. Legion Maryi nie jest oparty na spontaniczności, lecz na posłuszeństwie, które jest najwyższą formą miłości.

Duchowość Legionu opiera się na wierze we współdziałanie Ducha ¦świętego i Najświętszej Maryi Panny, Jego Oblubienicy w dziele odkupienia i szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Legioniści oddają się Matce Bożej, aby pomagać Jej w spełnianiu misji Matki Kościoła, by dawać życie coraz to nowym członkom Ciała Chrystusa i walczyć z „odwiecznym wrogiem", który chce oderwać ludzi od Boga. W swoim apostolacie legioniści uważają się za pomocników Królowej Apostołów i poprzez wewnętrzną więź z Nią pragną być uległymi natchnieniom Ducha ¦świętego, który dokonuje dzieła ewangelizacji.

Działa jak armia

Nazwa ruchu może wydawać się archaiczna i zupełnie nie na nasze czasy. Legion Maryi jest jednak uformowany jak armia. Jego wzorem jest armia starożytnego Rzymu, od której wzięto nazwę i podział organizacyjny. Cotygodniowe spotkania, ze względu na charakter działalności, są zamknięte. Po modlitwie składane są sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmuje się dalsze zadania na kolejny tydzień. Legioniści zobowiązani są do całkowitej tajemnicy i każdy ma prowadzić notatnik. Zadania może wyznaczać tylko duszpasterz. Znakiem ruchu jest vexillium, wzorowany na proporcach rzymskich legionów, tylko na miejscu orła rzymskiego jest gołębica, symbol Ducha Świętego, a na poprzecznej tabliczce napis „Legio Mariae", poniżej znajduje się wizerunek Niepokalanej.

Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj

Today in the church:

Schedule of Liturgies

  • 7:30 am Holy Mass in Polish
  • 10:00 am Holy Mass in Polish
  • 5:30 pm Holy Mass in Ukrainian
  • 6:30 pm Holy Mass in Polish