logo eng  Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

  • Polish
  • Ukrainian
  • English

Udzielenie posługi Lektoratu ministrantom

 

W trzecią niedzielę Adwentu zwaną Gaudete 5 ministrantów naszej parafii po odpowiednim przygotowaniu, otrzymali z rąk proboszcza ks. prałata Jana Nikla posługę lektoratu.

 

Lektor, to ministrant ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego.


Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj

Today in the church:

Schedule of Liturgies

  • 7:30 am Holy Mass in Polish
  • 10:00 am Holy Mass in Polish
  • 5:30 pm Holy Mass in Ukrainian
  • 6:30 pm Holy Mass in Polish