logo eng  Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

  • Polish
  • Ukrainian
  • English

Msza Święta na zakończenie 2021 roku

 

31 grudnia została odprawiona Msza Święta na zakończenie 2021 roku, której przewodniczył biskup pomocniczy Charkowsko-Zaporoskiej diecezji Jan Sobiło w koncelebrze z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, biskupem pomocniczym Edwardem Kawą oraz biskupem emerytem Marianem Buczkiem.

 

Kazanie wygłosił ks. prałat Jan Nikiel, proboszcz naszej bazyliki Metropolitalnej. Podsumował rok duszpasterski w liczbach i wydarzeniach, podziękował kapłanom i siostrom zakonnym pracującym w katedrze, świeckim pracownikom, wolontariuszom oraz parafianom.


Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj

Today in the church:

Schedule of Liturgies

  • 7:30 am Holy Mass in Polish
  • 10:00 am Holy Mass in Polish
  • 5:30 pm Holy Mass in Ukrainian
  • 6:30 pm Holy Mass in Polish