Bazylika Metropolitalna
Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Lwów - Plac Katedralny 1

  • Polish (Poland)
  • Ukrainian (UA)
  • English (United Kingdom)

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi założył ks. Zygmunt Szczęsny Feliński w 1857r. w Petersburgu. Apostolski cel Zgromadzenia realizują siostry poprzez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży w szkołach, domach dziecka i ośrodkach wychowawczych, oraz pielęgnowanie chorych w zakładach opiekuńczych i stacjach "Caritas", pracuję w instytucjach kościelnych oraz niosą pomoc duchowieństwu w pracy duszpasterskiej, katechetycznej i dziełach miłosierdzia. Z małego ziarnka rzuconego przez św. abp Felińskiego w Petersburgu, Zgromadzenie rozrosło się w wielką rodzinę, prowadząc działalność aż po Odessę i Jałtę na południu, a od 1884r. w Galicji z Domem Generalnym we Lwowie. W 1934r. powstała prowincja lwowska, która liczyła 487 sióstr, pracujących w 80 domach. W skutek II wojny światowej Zgromadzenie straciło wiele domów. Ostatnie siostry opuściły Lwów w 1946r. Dzięki staraniom długoletniego proboszcza Katedry lwowskiej o. Rafała - Władysława Kiernickiego Zgromadzenie zostało ponownie wskrzeszone do życia w 1975r. Najbardziej niebezpieczną pracę na tamte czasy była katechizacja dzieci i młodzieży. Trzeba było nie tylko przygotować temat, ale znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie mogłyby przychodzić bezpiecznie. Katecheza zmierzała głównie do przygotowania I Komunii świętej i Sakramentu bierzmowania. Wymagało to odpowiedniego podejścia do rodziców, którzy często bali się jakichkolwiek kontaktów z Kościołem. Siostry były otwarte na każde zapotrzebowanie Kościoła, spieszyły z pomocą wszędzie, gdzie była potrzeba. Troszczyły się o zewnętrzną stronę uroczystości kościelnych, dbały o czystość szat liturgicznych i bielizny kielichowej, o wystrój ołtarzy i czystość świątyni. Pełniły dyżur w zakrystii, przyjmując intencje i ofiary na Mszę św. Zajmowały się także wypiekaniem hostii, komunikantów i opłatków, podejmowały pracę w kuchni. Te wszystkie obowiązki siostry pełnią po dzień dzisiejszy. Oprócz tego jedna z sióstr pełni ofiarną posługę jako pielęgniarka w państwowym domu dziecka. Siostra katechetka oprócz pracy przy Katedrze prowadzi katechezę w szkole i przedszkolu, opiekuje się dziecięcą scholią „Światełka". Nie zaniedbują też posługi względem ludzi samotnych, chorych, potrzebujących wsparcia i dobrej rady.

www.siostryfranciszkanki.pl

 

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa CSSJ

Początki Zgromadzenia datują się na koniec XIX wieku i związane są ze Lwowem, gdzie panowała przysłowiowa galicyjska nędza materialna i moralna. Tam też pełnił swą posługę kapłańską Ks. Zygmunt Gorazdowski - kapłan archidiecezji lwowskiej. On to w swej gorliwości duszpasterskiej, dobrze odczytując znaki czasu, w natchniony sposób odpowiadał na coraz to nowe potrzeby. Niejako po drodze organizowania przez niego dzieł łagodzenia nędzy ludzkiej, zrodziła się nowa Rodzina Zakonna, której dał początek - Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, popularnie zwane józefitkami. Pierwotna nazwa Zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Józefa.

www.jozefitki.pl/ukraina

   
Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj
transmisja Youtube

Dzisiaj w kościele:

Msze święte:

  • 7:30 Msza św. w języku polskim
  • 10:00 Msza św. w języku polskim
  • 17:30 Msza św. w języku ukraińskim
  • 18:30 Msza św. w języku polskim